Kjøp og salg av f-gass og produkter med f-gass

Produktforskriften omfatter nå krav til de som importerer og selger f-gasser, inkludert produkter som inneholder f-gasser.

F-gasser skal bare selges til og kjøpes av bedrifter som har de relevante sertifikat eller bilverksted som har ansatte med opplæringsbevis.

Dette innebærer at selgere av gass har ansvar for at kjøper av gass til innehar den nødvendige bedriftssertifisering i den grad sluttbruker er pålagt sertifiseringskrav.

Utstyr med f-gasser, og som ikke er hermetisk lukket, skal bare selges til sluttbrukere som kan dokumentere at installasjonen skal utføres av sertifisert bedrift. Dette betyr i praksis at f.eks. varmepumper som krever installasjon, ikke kan selges til og installeres av privatpersoner.

Dette kravet vil i første instans falle på forhandlere av utstyr. Installasjonsbedrifter vil kunne få kjøpt utstyr ved å framvise sertifikat.

Etterlevelse av disse kravene fordrer at det finnes enkel tilgang til informasjon om sertifiserte bedrifter, og at det enkelt kan søkes opp om sertifikatnummer for personer eksisterer og er gyldige.

Sertifiseringsorganet vil innen 1.september 2019 tablere en web-løsning som gjør at forhandlerne kan enkelt få tak i denne type informasjon.

Virksomheter som forsyner markedet i Norge med f-gasser skal føre regnskap over hvem de selger gass til og hvilke kvanta de selger.

Miljødirektoratet vil komme med mer detaljert informasjon om disse bestemmelsene i 2019.

Les mer om sertifisering her

Relaterte lenker