Informasjon til bilbransjen (luftkondisjonering- og kuldeanlegg)

Forskriften omfatter luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy hvor HFK 134a eller andre f-gasser benyttes som kuldemedium. Forskriften gjelder også for kjøle- og frysebiler over 3,5 tonn og kjøle- og frysehengere. 

Personell som utfører avtapping av gass fra luftkondisjoneringsanlegg på kjøretøy skal ha opplæringsbevis som kan skaffes gjennom Isovator AS.

Personell involvert i arbeid på kjøle- og frysebiler over 3,5 tonn og kjøle- og frysehengere  må være sertifisert etter samme mal som for stasjonær kjøling.

Det er også krav til lekkasjetesting og merking av anleggene på disse kjøretøyene, samt loggføring, på samme måte som for stasjonære kjøle- og fryseanlegg. 

Les mer om sertifisering

Viktigste endringer fra desember 2018:

  • Sertifiseringsordningen utvides til å omfatte personell involvert i arbeid på kjøle- og frysebiler over 3,5 t og kjøle- og frysehengere. Disse må være sertifisert etter samme mal som for stasjonær kjøling.

  • Krav til lekkasjetesting av for kjøle- og fryseanlegg på kjølebiler og -tilhengere.

  • Sertifikat får en tidsbegrenset gyldighet på 5 år, gjeldende fra juni 2020.

Les mer om regelverket her

Kontakt:

Alice Gaustad
fungerende seksjonsleder
seksjon for klimakunnskap
telefon 980 94 104
e-post
alice.gaustad@miljodir.no

Relaterte lenker