F-gassers globale oppvarmingspotensial (GWP)

I dokumentet under finnes oversikt over f-gassenes globale oppvarmingspotensial (GWP-verdier), inklusiv GWP-verdier av utvalgte blandinger.

Listen er basert på verdiene i f-gassforordningen (forordning (EU) nr. 517/2014) og datarapporteringsskjemaet fastsatt av Montrealprotokollens partsmøte i 2018.

Oversikt over GWP-verdiene 

Relaterte lenker