Andre berørte bransjer

Produktforskriften omfatter også bruk av fluorholdige klimagasser som løsemiddel og i brannslukkingssystemer. 

Disse sektorene er underlagt sertifiseringskrav – for nærmere opplysninger kan man ta kontakt med sertifiseringsorgan Isovator AS

Krav til nødvendig kunnskap om bruk av f-gasser som løsemiddel og i brannslukkingssystemer følger av hhv. forordningene (EF) nr. 306/2008 og 304/2008.

Per juli 2019 er det kun åtte personer og en bedrift som har blitt sertifisert i henhold til  disse forordningene.

Les mer om sertifisering og relevant lovverk

Kontakt:

Alice Gaustad
fungerende seksjonsleder
seksjon for klimakunnskap
telefon 980 94 104
e-post
alice.gaustad@miljodir.no

Relaterte lenker