FN-godkjente kvoter i EUs kvotehandelssystem fra og med 2013

Kvotepliktige virksomheter kan benytte FN-godkjente kvoter (FN-godkjente enheter/Kyoto-enheter) som en del av kvoteoppgjøret sitt i EUs kvotehandelssystem. De FN-godkjente kvotene (CERer og ERUer) må imidlertid først veksles til EU-kvoter (EUAer) før de kan benyttes. For hver virksomhet finnes det en egen grense for hvor mange FN-godkjente kvoter som kan veksles.

Grense på bruk av FN-godkjente kvoter

RICE-forordningen om bruk av FN-godkjente kvoter i EUs kvotehandelssystem trådte i kraft 11. november 2013.

For kvotepliktige virksomheter som var med i kvotesystemet i perioden 2008-2012

Grensen for 2008-2020 er den høyeste verdien av:

 • grense for perioden 2008-2012 (15,72 % av utslipp i 2008 - 2012)
 • 11 % av virksomhetens vederlagsfrie tildeling i perioden 2008-2012

For kvotepliktige som er nye fra og med 2013

 • 4,5 % av verifiserte utslipp hvert år

For virksomheter som ble inkludert i kvotesystemet i perioden 2008-2012 gjennom opt-in*

Grensen for 2008-2020 er høyeste verdi av:

 • grensen for perioden 2008-2012 (15,72 % av utslipp)
 • 11 % av virksomhetens vederlagsfrie tildeling i perioden 2008-2012
 • 4,5 % av utslippene i perioden 2013-2020

For luftfartsoperatører

 • 1,5 % av verifiserte utslipp hvert år

Les mer i EØS-notatet om RICE-forordningen.

*Opt-in: fra 2008 kan landene etter samtykke fra Kommisjonen ensidig inkludere ytterligere aktiviteter, anlegg og gasser i kvotesystemet (prosedyren i kvotedirektivets artikkel 24).


Veksling

FN-godkjente kvoter (CERer og ERUer) må veksles til EU-kvoter før de kan leveres til oppgjør.

 • Kun kvotepliktige virksomheter kan foreta en slik veksling
 • Mengden som kan veksles er begrenset av virksomhetens grense på bruk av CERer/ERUer som vises i kvoteregisteret under fanen "Holdings"
 • Grensen for hvor mange FN-godkjente kvoter hver virksomhet kan veksle, tar utgangspunkt i grensene definert over for perioden 2008-2020

Kriterier for veksling

 • Kun kvoter som er tillatt for bruk i tredje kvoteperiode (2013-2020) kan veksles
 • Ingen frist for veksling av kvoter fra utslippsreduksjoner etter 2012

Tillatte FN-godkjente kvoter i tredje kvoteperiode

 • Fra prosjekter registrert av FN før 2013 (alle land)
 • Fra prosjekter registrert i Least Developed Countries fra og med 2013
 • Alle prosjekttyper, bortsett fra HFK og N2O adipinsyreprosjekter


Vekslingsfunksjonaliteten er tilgjengelig i registeret. Relevante definisjoner av begreper ved veksling av FN-kvoter:

 • "Entitlement" = tillatt mengde CER/ERUer i perioden 2008-2008
 • "Surrendered International Credits in Phase 2" = antall CER/ERUer brukt til oppgjør fra 2008-2012
 • "Surrendered International Credits in Phase 3" = antall CER/ERUer som er brukt til oppgjør i inneværende fase (2013-2020)
 • "Pending exchanges" = pågående veksling av kvoter
 • "Remaining entitlement" = resterende tillatt mengde CER/ERUer som kan veksles/brukes til oppgjør frem til 2020