Biologisk mangfold i havet. Foto: Erling Svensen, UWPhoto.

Marint biologisk mangfold

Marint biologisk mangfold, eller marin biodiversitet, er et begrep som beskriver variasjonen av livsformer som finnes i fjorder, kyst og hav. Biologisk mangfold er en kombinasjon av artsmangfold (variasjonen av arter som fins i et område, ofte målt i antall arter), genetisk mangfold (variasjonen i arvematerialet hos en art) og økologisk mangfold (variasjonen mellom ulike livsmiljøer og deres økologiske prosesser). 

Det biologiske mangfoldet reduseres i dag raskere enn noen gang, mye på grunn av menneskelig aktivitet.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Relaterte lenker