Havhest i flukt. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Forvaltningsplaner for norske havområder

I løpet av de ti siste årene, har Norge etablert forvaltningsplaner for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen -Skagerrak. Forvaltningsplanene er Meldinger til Stortinget, som utarbeides av en departemental styringsgruppe.

Bak forvaltningsplanene ligger et omfattende faglig kunnskapsgrunnlag som leveres av:

Det faglige grunnlaget gir en gjennomgang av status og utvikling i havområdet, aktiviteter og kunnskapsbehov.

Miljødirektoratet leder Faglig forum. I sekretariatet sitter Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt. Forumet består av direktorater og rådgivende institusjoner som er involvert i forvaltningsplanene.

Mer om arbeidet på Havforum.no

Relaterte lenker