SKIM

Samarbeidsforum offshorekjemikalier, industri og myndigheter (SKIM).

Mandat for SKIM

Samarbeidsforum offshorekjemikalier, industri og myndigheter (SKIM) er et samarbeidsforum mellom industri og myndigheter. Forumet skal tilrettelegge for å ta opp spørsmål og problemstillinger vedrørende arbeidsmiljø og ytre miljø ved bruk av kjemikalier i petroleumsvirksomheten.

1. Diskutere helse- og miljømessige forhold ved bruk av kjemikalier i petroleumsvirksomhet

2. Diskutere og gi råd i forbindelse med nasjonalt og internasjonalt (OSPAR og EU) arbeid.

3. Diskutere og gi råd i forbindelse med reduksjon og mulig utfasing av helse- og miljøskadelige kjemikalier.

4. Identifisere kunnskaps- eller FoU-behov og utveksle informasjon angående utvikling av teknologi og evaluering av kjemikalier.

5. Diskutere og gi råd i forbindelse med aktuelle felles problemstillinger relatert til bruk og utslipp av offshore-kjemikalier.

Svartjeneste om offshorekjemikalier.

Miljødirektoratet har en egen svartjeneste for spørsmål om offshorekjemikalier. Send e-post til offshorekjemikalier@miljodir.no, så vil vi svare deg så raskt som mulig.

Relaterte lenker