Fiske i ferskvann. Fotograf: Kristin Karlsen

Fiskeregler i ferskvann

Her har vi samlet det viktigste du må kjenne til før du skal fiske i ferskvann. Det kan være lokale unntak fra noen av bestemmelsene, oppsummeringen er derfor ikke uttømmende.

Dersom du er i tvil om hvilke regler som gjelder, ta kontakt med kommunen der du skal fiske, Fylkesmannen eller fylkeskommunen.

Ved fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye må du huske:

 • at det kun er tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Nasjonale forskrifter gir utfyllende regler om redskapbruk. I vassdrag er det kun tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue som agn.
 • at det er forbudt å bruke fisk som agn i vassdrag, untatt død fisk fra samme vassdrag som agnet benyttes i.
 • å gjøre deg kjent med fisketiden og andre fiskeregler som gjelder for hvert enkelte vassdrag.
 • at fiskestarten i de fleste vassdragene er blitt utsatt til 15. juni eller senere på grunn reduserte laksebestander. I en del vassdrag med store bestander er det imidlertid tillatt å starte fisket tidligere.
 • å kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.
 • at det ikke er tillatt å rykke fisk, og at det i forbindelse med dette er innført bestemmelser om krokstørrelse (enkeltkrok maks 15 mm avstand mellom krokstamme og krokspiss og dobbel/trippelkrok maks. 13 mm).
 • at det skal løses fiskeravgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

Ved fiske etter innlandsfisk, må du huske:

 • at det ikke er tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen (unntatt for fangst av gjedde), lyster eller lignende redskap, eller kunstig lys (unntatt for krepsefangst). Utover dette finnes det ikke generelle bestemmelser om redskapsbruk og fisketid, unntatt for kreps og elvemusling. Det er gitt lokale fiskeregler mange plasser (for eksempel i vassdrag med storørret).
 • at det er forbudt å bruke levende fisk som agn.
 • at fiske etter innlandsfisk i vassdrag, hvor det også går opp laks, sjøørret eller sjørøye, i utgangspunktet følger de samme reglene som gjelder for fangst av disse artene. I enkelte tilfeller er det gitt forskrifter med særskilte bestemmelser om fiske etter innlandsfisk i disse vassdragene.
 • å kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy