Vindmøller på Vågsøy. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Vindkraft

Som eit ledd i satsinga på fornybar energi er det eit politisk mål å byggje ut meir vindkraft. Vindkraft er klimavennleg energi, men vindkraftverka er store og arealkrevjande tekniske anlegg og kan ha negativ verknad på andre miljøforhold.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Relaterte lenker