Vindkraft er en viktig energikilde. Bildet viser en vindmøllepark på Vågsøy i Sogn og Fjordane. Foto: Kim Abel /Naturarkivet.

Fornybar energi

I Norge er vasskraft, vindkraft og bioenergi viktige kjelder til fornybar energi. Frå vasskraft og vindkraft produserer vi elektrisitet, medan bioenergi i hovudsak nyttast til varmeenergi. Miljødirektoratet er faglig rådgiver og har myndighetsoppgaver knyttet til  utbygging og drift av vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og kraftlinjer samt utvikling og implementering av bærekraftskriterier for biodrivstoff.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker