Fremdeles er det få utslippsfrie varebiler med grønne skilt. Tilskuddsordningen skal bidra til at flere velger utslippsfritt ved bytte av varebil. Foto: Kjersti D. Moxness, Miljødirektoratet

Tilskudd til utslippsfri varebil

Nå får du 13 000 kroner i tilskudd fra staten hvis du vraker en varebil som bruker fossilt drivstoff og kjøper eller leaser en utslippsfri varebil isteden.

Her kan du søke tilskudd

Den nye tilskuddsordningen er et virkemiddel for å stimulere til lavere klimagassutslipp fra varetransporten, og er vedtatt av Stortinget. Tilskuddet kommer i tillegg til ordinær vrakpant.

Både privatpersoner og bedrifter kan søke om tilskuddet, som gis både til kjøp og til leasing av ny utslippsfri varebil.

Hvilke type biler inngår?

Med en nullutslippsvarebil menes elektriske- eller hydrogendrevne varebiler. Hybrid eller ladbar hybrid er ikke omfattet av ordningen.

Varebil defineres som biler som frakter gods i, kjøretøygruppe N1, med tillatt totalvekt under 3500 kg. Disse bilene har grønne skilter.

Dokumetasjon og utbetaling

Miljødirektoratet utbetaler tilskuddet på 13.000 kroner. Den ordinære vrakpanten på 3.000 kroner utbetales som tidligere av biloppsamlerne. Du må dokumentere at varebilen erstattes av nullutslippsvarebil, og registreringsnummer på begge kjøretøy må fremgå av dokumentasjonen.

Søk om tilskudd

Nærmere informasjon om ordningen og hvordan du søker tilskudd kommer om kort tid i Elektronisk søknadssenter.

KONTAKT

seniorrådgiver Ole Thomas Thommesen seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 932 13 286

Tema