Emballasje kan være en stor kilde til forsøpling og forurensning dersom det ikke blir håndtert riktig. Foto: Sissi de Kron, Flickr

Emballasjeavfall

Returordninger sikrer at emballasjeavfall i Norge samles inn og sendes til materialgjenvinning og energiutnyttelse. De fleste typene emballasje er regulert gjennom frivillige avtaler mellom Miljøverndepartementet og emballasjebransjen. Returselskapene for emballasje må årlig rapportere til Miljødirektoratet om innsamling, gjenvinning og hvordan de jobber med emballasjeoptimering. Emballasje for drikkevarer er regulert gjennom avfallsforskriften og miljø- og grunnavgift på drikkevareemballasje. Retursystemene for drikkevareemballasje rapporterer oppnådde resultater som en del av deres årlige søknad til Miljødirektoratet om fastsettelse av returandel.

Relaterte lenker