Kanadagullris er en karplante som opprinnelig kommer fra Nord Amerika. Planten har et stort spredningspotensiale og er vurdert av Artsdatabanken til å utgjøre svært høy økologisk risiko. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no.

Fremmede arter

På verdensbasis regnes skadelige fremmede arter som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Bare tap av leveområder fører til utrydding av flere arter.

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker