Klippeblåvinge er en av våre to sjeldneste blåvinger. I dag er den kun kjent fra to begrensede områder i Østfold og Aust-Agder. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Miljødirektoratet har samlet Norges viktigste arter. Totalt utgjør dette rundt 4600 forskjellige arter - fordelt på tre hensynskategorier og åtte underkategorier. Dette er arter som det særlig vil være viktige å ta hensyn til, for eksempel i planprosesser som berører natur og næringsliv, og være oppmerksomme på. Les mer

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy