Refusjonsordning for spillolje

Refusjonsordningen er fastsatt i de årlige budsjettproposisjoner for Klima- og miljødepartementet, under programkategori 12.40 Klima - og forurensing, kapittel 1441, post 76.

Tema