Forskrift undervisning som innebærer innesluttet bruk av GM mikroorg