Forskrift om miljøvedtaksregisteret

1. april 2014 trådte forskrift om Miljøvedtaksregister i kraft. Forskriften bestemmer at enkeltvedtak på utvalgte miljøområder gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Tema

Kategori