Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning