Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)

Den nye forskriften om deklarering av kjemikalier til produktregisteret ble innført 1. juni 2015. Den gamle forskriften om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (merkeforskriften) ble opphevet samme dag.

Merkeforskriften inneholdt et særnorsk krav om deklarering av farlige stoffer og stoffblandinger til produktregisteret. Dette kravet videreføres nå i den nye deklareringsforskriften.

Tema