Forskrift

CITES-forskriften

Ny forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora (CITES-forskriften) fra 1. juli 2018. 17.07.13

Vannforskriften

17.07.13

Forskrift om miljøvedtaksregisteret

1. april 2014 trådte forskrift om Miljøvedtaksregister i kraft. Forskriften bestemmer at enkeltvedtak på utvalgte miljøområder gjøres tilgjengelig for allmenheten. 17.06.14

Forskrift om bruk av vannscooter og lignende

Bruk av vannscooter er tillatt utenfor definerte forbudsområder. 06.11.14