Forskrift

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Kommentarer til avfallsforskriften: kapittel 4: kasserte kjøretøy kapittel 5: kasserte dekk kapittel 6: retursystemer for emballasje til drikkevarer kapittel 9: deponering av... 10.06.13

Regulations relating to the recycling of waste (Waste Regulations)

This is an unofficial translation of the Norwegian regulation. Updated: February 2012. Contents Chapter 1. Waste electrical and electronic equipment I. Introductory provisions... 22.08.13

Regulations relating to pollution control (Pollution Regulations)

This is an unofficial translation of  the Norwegian regulation . Last updated: March 2012. Table of contents: Part 1. Contaminated soil and sediments Chapter 1. Measures to... 22.07.13

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Krav om tillatelse fra fylkesmannen ved planting av utenlandske treslag til skogbruksfor... 18.09.14

Hjorteviltforskriften

Her kan du laste ned Miljødirektoratets veileder til forskriften. 13.08.13