Tømmerforordningen

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for virksomheter som omsetter importert tømmer og treprodukter. På denne siden gir vi en innføring i forskriften og en veiledning til virksomheter og forhandlere som berøres av tømmerforordningen.

EUs tømmerforordning trådte i kraft i EU 3.mars 2013 og er en viktig del av EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst.

Tømmerforordningen fastsetter forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning på det indre marked for første gang. Forordningen forbyr omsetning av tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig avvirkning, og den pålegger virksomhetene å følge prosedyrer som skal avdekke produktenes opprinnelse og lovlighet. Forordningen er gjeldende i Norge fra 1. mai 2015 etter at EØS-statene våren 2015 sluttet seg til forordningen.

Ansvarlig myndighet

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for virksomheter som omsetter importert tømmer og treprodukter. Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet for tømmer og treprodukter som har opprinnelse i Norge.

Her finner du vår veiledning til virksomheter og forhandlere.

Mer informasjon

EUs tømmerforordning (norsk) og (engelsk)

Landbruksdirektoratets side om norskprodusert tømmer

Informasjon fra Kommisjonen om tømmerfordningen (engelsk)

Veileder til tømmerforordningen (norsk) (engelsk)

Europakommisjonens egen side med informasjon om tømmerforordningen

Kontakt:

seniorrådgiver Liv-Stephanie Bantle, artsseksjonen
telefon: 974 25 575

Tema

Kategori