Forordning

Tømmerforordningen

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for virksomheter som omsetter importert tømmer ... 03.07.15

Status for gjennomføring av CLP-regelverk

I CLP endres kravene til klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger ved tekniske tilpasninger (ATP'er, adaption to technical and scientific progress). De tekniske... 31.01.14

Status for gjennomføring av REACH-regelverk

Alle endringer til REACH-forordningen er EØS-relevante og kommer mest sannsynlig til å bli gjennomført i norsk rett. Derfor er det viktig at norske virksomheter forbereder seg p... 06.09.13

EUs forordning om måling og rapportering

Veileder 1 – Generell veiledning Veileder 1 – Generell veiledning (uoffisiell norsk oversettelse) Veileder 3 – Biomasse i EU ETS Veileder 4 – Usikkerhetsvurdering Veileder 5 –... 12.06.13

Registerforordningen

Den sjette registerforordningen, forordning (EU) Nr. 389/2013. 12.06.13