Finn ditt regelverk

Her får du oversikt over lover, forskrifter og internasjonalt regelverk som Miljødirektoratet forvalter og legger til grunn for sitt arbeid på ulike områder. Lenker til regelverk er også tilgjengelig fra temasidene våre.

Regulations relating to the recycling of waste (Waste Regulations)

This is an unofficial translation of the Norwegian regulation. Updated: February 2012. Contents Chapter 1. Waste electrical and electronic equipment I. Introductory provisions... 22.08.13

Hjorteviltforskriften

Her kan du laste ned Miljødirektoratets veileder til forskriften. 13.08.13

Regulations relating to pollution control (Pollution Regulations)

This is an unofficial translation of  the Norwegian regulation . Last updated: March 2012. Table of contents: Part 1. Contaminated soil and sediments Chapter 1. Measures to... 22.07.13