Finn ditt regelverk

Her får du oversikt over lover, forskrifter og internasjonalt regelverk som Miljødirektoratet forvalter og legger til grunn for sitt arbeid på ulike områder. Lenker til regelverk er også tilgjengelig fra temasidene våre.

REACH-forskriften

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) gjennomfører REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endringsforordninger til... 06.09.13

Status for gjennomføring av REACH-regelverk

Alle endringer til REACH-forordningen er EØS-relevante og kommer mest sannsynlig til å bli gjennomført i norsk rett. Derfor er det viktig at norske virksomheter forbereder seg p... 06.09.13