Finn ditt regelverk

Her får du oversikt over lover, forskrifter og internasjonalt regelverk som Miljødirektoratet forvalter og legger til grunn for sitt arbeid på ulike områder. Lenker til regelverk er også tilgjengelig fra temasidene våre.

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)

Den nye forskriften om deklarering av kjemikalier til produktregisteret ble innført 1. juni 2015. Den gamle forskriften om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier...

Forskrift om miljøvedtaksregisteret

1. april 2014 trådte forskrift om Miljøvedtaksregister i kraft. Forskriften bestemmer at enkeltvedtak på utvalgte miljøområder gjøres tilgjengelig for allmenheten. 17.06.14

Status for gjennomføring av CLP-regelverk

I CLP endres kravene til klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger ved tekniske tilpasninger (ATP'er, adaption to technical and scientific progress). De tekniske... 31.01.14