Deposition of major inorganic compounds in Norway 2007-2011

Avsetning av svovel og nitrogenforbindelser i Norge i perioden 2007-2011 er beregnet på basis av målinger av luft- og nedbørkjemi samt nedbørmengder. Avsetning av ikke-marine basekationer er også beregnet. Resultatene er sammenlignet med tidligere estimater for 2002-2006. The total deposition of sulphur and nitrogen compounds in Norway during the period 2007-2011 has been estimated on the basis of available measurement data for concentrations and precipitation. Deposition of non-marine base cations is also estimated. Results are compared with previous estimates for 2002-2006.

Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2992
Språk:
EN

Publisert:
07.02.2013 00:00:00
Forfatter:
Wenche Aas, Anne Hjellbrekke, Lars Hole, Kjetil Tørseth
Opphav:
NILU
Omfang:
40 s.
ISBN:
978-82-425-2545-1
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori