Klimakur 2020. Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020

I Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk (klimameldingen) varslet regjeringen at den vil legge frem en vurdering av klimapolitikken og behovet for endrede virkemidler for Stortinget i 2010. Denne rapporten inneholder grunnlagsmateriale for en slik vurdering


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2590
Språk:
NB

Publisert:
15.03.2010 00:00:00
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
312 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema