Økosystemtjenester – grunnlaget for verdiskaping

Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Økosystemene i forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten bidrar med store verdier til det norske samfunnet, blant annet i form av verdiskaping i havbaserte næringer, men også i form av en rekke andre økosystemtjenester.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1178
Språk:
NB

Publisert:
23.11.2018 00:00:00
Forfatter:
Faglig forum for norske havområder
Omfang:
60 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema