Veileder: Brukerundersøkelser som verktøy for forvaltning av verneområder

Veilederen presenterer ulike metoder for brukerundersøkelser i verneområder og gir en innføring i praktisk gjennomføring av undersøkelsen i felt.


Type:
Veileder
Nummer:
M-930

Publisert:
16.02.2018 09:00:00
Forfatter:
Marit Vorkinn, Randi Boe og Line-Kristin Larsen
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
40 s.
Sted:
Trondheim

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema