Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2 - forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider

Veilederen til forurensningsforskriften kapittel 2 gir praktisk informasjon til paragrafene i forskriften.

Veilederen forsøker å gjennomgå og klarlegge de juridiske problemstillingene som kan oppstå med bakgrunn i hver enkelt paragraf. Hovedfokus er rettet mot kommunenes behov. Miljøkommune.no har også egne sider med informasjon om kommunens myndighet og plikter i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2.


Type:
Veileder
Nummer:
M-820
Språk:
NB

Publisert:
13.09.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
22 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker