Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater

Overvåkingen i TOV omfatter viktige biologiske komponenter i vanlige boreale og lavalpine økosystemer. Det er forventet at overvåkingsvariablene vil respondere på ulike naturlige og menneskeskapte endringer.

Her gis en kvalitativ vurdering av hovedmønstre i mulige påvirkninger.


Type:
Rapport
Nummer:
M-816
Språk:
NB

Publisert:
18.09.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
126 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema