Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2016

Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring i 2016 utført av Havforskningsinstituttet (IMR), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Uni Research (UNI) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Måleområdet i rapporten går fra Skagerrak/Nordsjøen, gjennom hele Norskehavet og til nordlige deler av Barentshavet. IMR har gjort vannsøylemålinger, i hovedsak vinterstid, langs faste snitt i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet I tilleg til månedlige målinger i vannsøylen ved en kyststasjon i Lofoten. UNI har gjort vannsøylemålinger på Stasjon M i Norskehavet og kontinuerlige overflatemålinger på Stasjon M og på F/F G.O. Sars. NIVA har gjort overflatemålinger på strekningen Oslo-Kiel og Tromsø-Longyearbyen. I denne rapporten presenteres og diskuteres tidsserier fra perioden 2011-2016 for Norskehavet og Barentshavet.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-776
Språk:
NB

Publisert:
14.09.2017 00:00:00
Opphav:
Havforskningsinstituttet, Uni Reasearch, NIVA
Omfang:
103 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker