Kartlegging av apollosommerfugl i Oppland 2015-2017

Feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) har i løpet av 2015, 2016 og 2017 besøkt 10 tidligere kjente lokaliteter for apollosommerfugl i Oppland fylke. Lokalitetene er valgt ut på bakgrunn av registreringene i Artskart, tilgjengelig litteratur og etter å ha innhentet opplysninger hos lokale ressurspersoner.

Besøkstidspunktene ble lagt innenfor den sannsynlige flygeperioden på lokalitetene, dvs. juni/juli på de lavereliggende lokalitetene og august på lokalitetene som ligger i fjellet.


Type:
Rapport
Nummer:
M-819
Språk:
NB

Publisert:
18.09.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
30 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema