Handlingsplan for fjellrev (Vulpes lagopus)

I 2015 undertegnet Norge og Sverige en intensjonserklæring om forvaltning av den skandinaviske fjellrevbestanden. For at fjellrevbestanden skal øke og nå målet om en levedyktig bestand, bør de anbefalte bevaringstiltakene holdes innenfor rammene av denne felles norsk-svenske handlingsplanen. Den langsiktige visjonen er å skape en stabil og levedyktig bestand som ikke har behov for videre tiltak.

I handlingsplanen er det definert konkrete mål på lang sikt (2035) og på kort sikt (2021). Handlingsplanen foreslår videreføring av etablerte tiltak som avl og utsetting av fjellrev, støttefôring og rødrevkontroll som en oppfølging av handlingsplanen fra 2003. I tillegg er det foreslått å rette tiltak mot årsakene til økte rødrevbestander i fjellet. Videreføring av avlsstasjon og reetablering av fjellrev er foreslått for å styrke små og mellomstore bestander, øke inn- og utvandring mellom bestandene og redusere innavl. Det er også foreslått å innføre et helseovervåkingsprogram. For å redusere konflikter og forstyrrelse fra menneskelige aktiviteter, er det foreslått å lage informasjonskampanjer.


Type:
Rapport
Nummer:
M-794
Språk:
NB

Publisert:
04.09.2017 00:00:00
Forfatter:
NINA, Universitetet i Tromsø, Stockholms Universitet
Opphav:
Miljødirektoratet, Naturvårdsverket
Omfang:
46 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf