Screening programme 2016

This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected PBT compounds in wastewater treatment plant effluent and sludge, landfill run-off, sediments, biota and indoor dust.

Denne rapporten oppsummerer resultatene av en screeningundersøkelse for forekomst av utvalgte PBT-stoffer i avløpsvann, avløpsslam, sigevann fra deponi, sedimenter, biota og husstøv.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-806
Språk:
EN

Publisert:
30.10.2017 00:00:00
Opphav:
COWI AS
Omfang:
129 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker