Screening programme 2016 Selected compounds with relevance for EU regulation

This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected solvents, siloxanes, flame retardants, bisphenols and other PBT compounds in effluents, sewage sludge, surface water, sediments, house dust, indoor air and biota.

Denne rapporten oppsummerer resultatene av en screeningundersøkelse om forekomst av utvalgte løsemidler, siloksaner, flammehemmere, bisfenoler og andre PBT-stoffer i avløp, slam, overflatevann, sedimenter, husstøv, inneluft og biota.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-818
Språk:
EN

Publisert:
30.10.2017 00:00:00
Opphav:
NILU, NIVA
Omfang:
73 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker