Oppsummering av resultater for aksjon asfaltverk 2017

Hovedmålene for aksjonen var å bidra til at bransjen overholder kravene i tillatelser og forskrift, avdekke problematiske miljøforhold og vurdere utviklingen i bransjens etterlevelse av regelverket etter forrige tilsynsaksjon i 2011.

Resultatene fra aksjonen viste betydelig færre brudd på regelverket i 2017 enn i 2011, men det er fortsatt behov for å øke kunnskapsnivået i bransjen om hvilken påvirkning virksomhetene har på miljøet, og bevisstgjøring av plikten virksomhetene har til å unngå eller begrense denne påvirkningen.


Type:
Rapport
Nummer:
M-839
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
13 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema