Nøkkelindikator for det nasjonale arbeidet med forurenset sjøbunn

Miljødirektoratets rapport TA-2817/2011 "Nøkkelindikator for det nasjonale arbeidet med forurenset sjøbunn" har til nå blitt brukt som veileder for beregning av nøkkelindikator for det nasjonale arbeidet med forurenset sjøbunn. Den publiseres her på nytt som en formell veileder, og inneholder samtidig noen presiseringer i kapittel 2.3.3 og oppdaterte referanser til andre veiledere. (Oppdatert pr. 4. juni 2018.)

Veilederen beskriver hvordan nøkkelindikatoren skal beregnes for hvert enkelt tiltak og inkluderer to eksempler. Beregningen omfatter de prioriterte stoffene bly, kadmium, kvikksølv, PAH, PCB og TBT som er håndtert ved mudring/tildekking. Indikatoren skal inngå som en del av sluttrapporteringen til Miljødirektoratet for alle oppryddingstiltak i sedimenter.

M-831 erstatter TA.2817/2011

Last opp beregningsverktøyet i Exel


Type:
Veileder
Nummer:
M-831
Språk:
NB

Publisert:
10.10.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
131 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema