Konsekvenser for torvnæringen i Norge av en utfasing av bruk av torv

I denne rapporten kartlegger Menon torvnæringen i Norge, spesielt knyttet til produksjon av jordforbedringsprodukter og dyrkingsmedier. De har kartlagt størrelse på næringen i form av omsetning, sysselsetting, årlig produksjon og størrelse på torvuttak.

I tillegg har de kartlagt fremtidige utsikter, og hvilke konsekvenser en utfasing av bruk av torv vil ha for produsentene. Dette har vi gjort gjennom telefonintervjuer og spørreundersøkelse til de relevante selskapene. Undersøkelsen er gjennomført i august og september 2017.


Type:
Rapport
Nummer:
M-838
Språk:
NB

Publisert:
06.10.2017 00:00:00
Opphav:
Menon Economics
Omfang:
23 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema