Innånding av støvpartikler ved bruk av fluorholdige skismøringsprodukter

Tidligere har det blitt funnet høye konsentrasjoner av støv og fluorstoffer i lufta hos profesjonelle skismørere som bruker fluorholdig skismøring. Dette har blitt satt i sammenheng med helseplager hos smørerne.

Folkehelseinstituttet har nå på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en pilotstudie som viser at nivåene av støvpartikler og partikkelbundne fluorstoffer som ivrige amatører utsettes for er i samme størrelsesorden.

High levels of dust and perfluoroalkyl substances have previously been reported in the air surrounding professional ski waxers using fluorine-based ski wax. This has been coupled to health effects experienced by the ski waxers. The Norwegian Institute of Public Health has, on commission from the Norwegian Environment Agency, conducted a pilot study that showed that the levels of dust particles and particle-bound perfluoralkyl substances eager amateurs are exposed for may be in the same range.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-843
Språk:
NB

Publisert:
12.10.2017 00:00:00
Opphav:
Folkehelseinstituttet
Omfang:
34 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema