Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016

Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller.

Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik i 2016, men overskredet i Karpdalen for timemiddelverdier og døgnmiddelverdier i 2016, samt sesongmiddel vinter 2015/16. Målsettingsverdier for Ni og As er overholdt.

The nickel smelters in NW Russia emit large quantities of sulphur dioxide (SO2) and heavy metals. These emissions lead to enhanced concentrations of environmental pollutants in the border areas. The monitoring programme shows that air quality in Karpdalen violates Norwegian limit values for SO2 hourly mean values and daily mean values in 2016, as well as seasonal mean winter 2015/16.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-808
Språk:
NB

Opphav:
NILU
Omfang:
115 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker