Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment

We analysed biological samples from the terrestrial and urban environment for various inorganic and organic contaminants in the Oslo area. A foodchain approach was used, in order to detect bioaccumulation of the different compounds.

 The species analysed were earthworms, fieldfare, sparrowhawk, brown rat, tawny owl and red fox. Air and soil samples were also included in the study to increase the understanding on sources and uptake of pollutants.


Biologiske prøver fra det urbane terrestriske miljøet i Oslo-området ble analysert for flere organiske og uorganiske miljøgifter. En næringskjede ble valgt for å undersøke bioakkumulering av de forskjellige stoffene. De utvalgte artene var meitemark, gråtost, spurvehauk, rotte, kattugle og rødrev. Luft og jordprøver ble også analysert for å øke forståelsen av kilder og opptak av miljøgifter.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-752
Språk:
EN

Publisert:
18.10.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, NILU, NINA
Omfang:
230 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker