Reetableringsplan for villreinbestanden i Nordfjella sone 1

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde. Hele bestanden er derfor besluttet fjernet som et ledd i å prøve å bli kvitt sykdommen. Området skal så ligge brakk i minst fem år før frisk rein reintroduseres for å danne en ny bestand.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet laget en plan som beskriver mulig reetablering av villreinbestanden i Nordfjella sone 1.


Type:
Rapport
Nummer:
M-844
Språk:
NB

Publisert:
01.11.2017 00:00:00
Opphav:
Mattilsynet og Miljødirektoratet
Omfang:
15 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema