Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør 2016

I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 22 forsurede vassdrag som kalkes.

Undersøkelser og effektkontroll i de kalkede vassdragene er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store elvekalkingsprosjektene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-821
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
372 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema