Første påvisning av den patogene soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Norge

NINA har som del av et forskningsprosjekt finansiert av Miljødirektoratet samlet inn vannprøver fra 34 ulike smådammer og vannlokaliteter i Akershus og Buskerud for analyser av miljø-DNA.

Formålet med dette prosjektet var å undersøke om DNA isolert fra vannprøver kan brukes til å anslå tetthet av stor og liten salamander, samt å teste ut om metodikken kan brukes til fremtidig overvåkning av spredning av fremmede arter som Batrachochytrium dendrobatidis og Batracho-chytrium salamandrivorans. Disse soppene (heretter omtalt som Bd og Bsal) gir sykdommen chytridiomykose, som mistenkes å være en av de viktigste årsakene til den omfattende bestandsnedgangen en har sett hos mange arter av frosk, padder og salamandre i store deler av verden.


Type:
Rapport
Nummer:
M-850
Språk:
NB

Publisert:
01.11.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
30 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf