Vegetasjon til grønne tak

Grønne tak er tak helt eller delvis dekket med vegetasjon.

Slike tak kan tjene ulike formål som fordrøying av avrenning fra nedbør og bidrag til grøntstrukturen i en by med estetikk og biologisk mangfold som habitat for ulike dyr og planter. Hvordan de grønne takene fyller disse ulike funksjonene er avhengig av vegetasjonen og dens egenskaper.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-627
Språk:
NB

Publisert:
07.03.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, NIBIO
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema