Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å redusere miljørisiko knyttet til oljetanker

Lekkasjer fra nedgravde oljetanker, samt andre tanker for oppbevaring av olje, er en vanlig årsak til forurensning og skade på eiendom.

Mange av tankene som går lekk, er ikke lengre i bruk. På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics har kartlagt forekomsten av nedgravde oljetanker og lekkasjer fra disse, samt vurdert prissatte kostnader og nytte ved tiltak for tanker som tas ut av bruk.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-720
Språk:
NB

Publisert:
09.03.2017 00:00:00
Opphav:
Menon Economics AS
Omfang:
59 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema