Oppsummering av resultater for kommunetilsyn 2016 – Myndighetsutøvelse med lokal luftkvalitet

Aksjonen har funnet at ca. halvparten av de kontrollerte kommunene ikke gir informasjon til sine innbyggere. Mange av de kontrollerte kommunene mangler systematisk oversikt og kunnskap om luftforurensningssituasjonen. .

Aksjonen fant også at kommunene sjelden bruker sin myndighet til å gi pålegg til forurenserne. Aksjonen dokumenterte ikke på en god nok måte hva som er årsakene til det. Dette må direktoratet se nærmere på.


Type:
Rapport
Nummer:
M-717
Språk:
NB

Publisert:
10.03.2017 08:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
10 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema